งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

(ป.ตรีทุกสาขา)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาขอนแก่น เขต 1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา

วันที่:
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาขอนแก่น เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานแทนครู
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาขอนแก่น เขต 1 264 ถ.ศูนย์ราชการ ตใในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 5 - 11 มกราคม 2560