งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ป.ตรี-ป.โท ทุกสาขา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่:
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้

1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาโทไม่จำกัดสาขา

2 บุคลากร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือทาง e-mail : mudtrecruit@gmail.com
สถานที่รับสมัคร : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึ 18 มกราคม 2560