งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.-ป.โท

วันที่:
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.-ป.โท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 17,500 - 19,250
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์

2 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร

สมัครทาง Website http://job.dgr.go.th/
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 27 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ