งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 กันยายน 2557
ประกาศ เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา รับสมัคร 16-25 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล 8 แหน่ง เปิดรับสมัคร 17 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันพนักงานทุนหมุนเวียน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 25-29 พ.ย. 2557 สำนักทางหลวงที่ 7 เปิดสอบแข่งขันพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ เปิดรับสมัคร 15 - 19 กันยายน 2557 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558

กรมชลประทาน เปิดสอบ 1,194 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 14 มกราคม 2557

วันที่: ศุกร์ 13 ธันวาคม 2556  16:03 น.
เปิดอ่าน : 7814 ครั้ง
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1,194 อัตรา รับสมัคร 6 – 14 มค. 57
ประกาศ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการหลายตำแหน่ง จำนวน 1,194 อัตราทำงานทั่วประเทศ หลายวุฒิการศึกษา
รับสมัคร 6 – 14 มค. 57
 
โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งและกลุ่มงานดังนี้
กลุ่มงานบริการ
1. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน................... 78 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน.............. 64 อัตรา
3. เจ้าาพนักงานพัสดุ จํานวน............... 60 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค
4. นายช่างโยธา จํานวน............... 47 อัตรา
5. นายช่างชลประทาน จํานวน.................. 534 อัตรา
6. นายช่างเครื่องกล จํานวน..................... 99 อัตรา
7. นายช่างไฟฟ้า จํานวน................ 22 อัตรา
8. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จํานวน.............. 4 อัตรา
9. นายช่างสํารวจ จํานวน.................... 90 อัตรา
10. นายช่างเขียนแบบ จํานวน.................. 4 อัตรา
11. เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จํานวน................... 12 อัตรา
12. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จํานวน................. 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน.............. 19 อัตรา
14. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์จํานวน............... 2 อัตรา
15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน................... 87 อัตรา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16. นักจัดการงานทั่วไป จํานวน................. 1 อัตรา
17. นิติกร จํานวน.................. 15 อัตรา
18. นักวิชาการประมง จํานวน 1 อัตรา
19. นักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
20. วิศวกรชลประทาน จํานวน 37 อัตรา
21. วิศวกรโยธา จํานวน 13 อัตรา
22. วิศวกรเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ/ทั่วประเทศ
 
 
การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับสมัครคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทาง internet ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 14 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ www.rid.go.th \"รับสมัครบุคลลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป\"
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบ
ในวันที่ 24 มกราคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.rid.go.th

กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300
Website : http://www.rid.go.th หรือ http://job.rid.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635225468454188730.pdf