งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

วันที่:
บริษัทสังกัดภายใต้ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารจัดการด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ งานสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ
ที่ตั้ง : ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้น 18 อาคาร สว 19 ชั้น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
หรือส่งใบสมัครมาที่ : MFM.KKU@GMAIL.COM โทร. 043-366635 ภายใน 66635 , 66640
ประสงค์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
1.ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องมือแพทย์
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : ประสบการณ์ทำงานด้านช่างเครื่องมือแพทย์ในรพ. และ การจัดการเครื่องมือทางการแพทย์
เงินเดือน,สวัสดิการ : ตามโครงสร้างบริษัท
2.ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขนส่ง Logistics Manager
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท ทางด้าน Logistics หรือที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : ประสบการณ์ด้าน Logistics ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Logistics ในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน,สวัสดิการ : ตามโครงสร้างบริษัท