งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาประกาศรับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

วันที่:
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (Admin สัญญาจ้าง 1 ปี) - Bank of Ayudhya

หน้าที่รับผิดชอบ
- งานบริการต่าง ๆ ในฝ่ายงาน เช่น รับ-ส่งเอกสาร, จัดแฟ้ม
- เช็ค Stock
-คีย์ข่อมูล , เอกสารต่าง ๆ

คุณสมบัติ
-ปวส ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
-ปริญญาตรีทั่วไป หรือสาขาที่เกียวข้อง
-ต้องการผู้หญิง อายุ 22-27 ปี
-สามารถใช้ Word ,Excel

สถานที่ทำงาน
Bank of Ayudhya PCL.
Head office Rama3
1024 Rama3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
ติดต่อ
Contact person
Mr.Jiranut Prakobvitayakit
HR-Recrutier
Tel : 02-296-2000 ต่อ 10179
Email : ojiranut.prakobvitayakit@krungsri.com