งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เมษายน 2561

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

วันที่:
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชามหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 19 - 23 ธันวาคม 2559