งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

รับสมัคร วิศวกรเครื่องมือแพทย์

วันที่:
ITRIS Medical (Thailand) Co., Ltd.
รับสมัคร วิศวกรเครื่องมือแพทย์
ทำงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท
หน้าที่หลัก
• ทำการสอบเทียบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลที่เป็นลูกค้าตามตารางที่บริษัทกำหนด
• ซ่อมแซมเครื่องมือทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล
• ประสานงานซ่อมรวมทั้งให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ทางโรงพยาบาล
• ทำงานตามนโยบายของบริษัท
• สามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้
คุณสมบัติ
• จบการศึกษาด้านวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรเครื่องมือแพทย์หรือเทียบเท่า
• ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการซ่อมเครื่องมือแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• รักงานบริการสามารถประสานงานกับลูกค้าได้ดี เราอยากพบกับท่านเพื่อทำการสัมภาษณ์
• มีสัญชาติไทยเท่านั้น
ITRIS Medical (Thailand) Co., Ltd.
1168/48 Lumpini Tower 18th Fl., Rama 4 Rd., Sathorn, Bangkok 10120
Tel: 66 2 679 99 22 หรือ E-mail : info@itris-medical.co.th