งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มกราคม 2560

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป จำนวนหลายอัตรา รับพนักงานขนส่งทรัพย์สิน (รถขนเงิน) ของ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

วันที่:https://www.facebook.com/Job108com