งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ธ.ก.ส. รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. เงินเดือน 9,600 บาท เปิดรับสมัคร 8 - 21 ธันวาคม 2559

วันที่:
ประกาศธนาคารเกษตรและสหกร์การเกษตร เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานะุรการ สังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา และสาขาในสังกัด รายละเอียดดังนี้