งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

(18 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี)กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (คนพิการ)

วันที่:
ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานประจำสำนักงาน
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
สรรพสามิตภาคที่ 10
3 ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตร
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
4 ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีอัตราว่าง
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ