งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 เมษายน 2561

Krungsri Career Day - IT & Operations สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน - 26 November 2016

วันที่:
Krungsri Career Day - IT & Operations สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน - 26 November 2016

หน้าที่รับผิดชอบ
Krungsri Career Day - Walk-in Interview

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ Access Place บลจ. กรุงศรี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 (BTS ชิดลม ทางออก4)

กลุ่มงาน IT ที่เปิดรับ:

1. Senior Software Engineer
2. Application Developer/Senior Application Developer (JAVA, .NET, C#, COBAL)
3. Business Analyst / Technical Analyst (Core Banking)
4. Senior Project Manager/ Solution Architect/ Business Analyst (Finance/Operations)
5. EAI Developer (Middleware)
6. System Analyst (BI)

กลุ่มงาน Operations ที่เปิดรับ:

1. Appraisal Officer-เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
2. Call Center Officer (Thai, English & Japanese skills)-เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
3. Provincial Cash Center Officer/Senior Officer-เจ้าหน้าที่ศูนย์เงินสดภูมิภาค
4. Funds Supervisory Services and Control Officer–เจ้าหน้าที่ควบคุมและบริการกองทุน
5. SWIFT and Hub Operations Officer-เจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารระบบ SWIFT
6. Trade Finance Offer/Foreign Remittances Officer-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ/ปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ
7. Foreign Exchange Operations Officer–เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกรรมการตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
8. Fixed Income & Equity Deal Processing & Settlement Officer-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกรรมตราสารทุน/ตราสารหนี้และการชำระเงิน

ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่

https://goo.gl/forms/FayvjGTFA9C8twb62

คุณสมบัติ
· สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา (ตามลักษณะงาน)
· หากมีทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
· ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา


โปรดนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาในวันสมัคร:

· ประวัติส่วนตัว (Resume)
· Transcript
· สำเนาบัตรประชาชน
· สำเนาทะเบียนบ้าน/ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
· รูปถ่าย 1ใบ (1 หรือ 2 นิ้ว)
สถานที่ทำงาน
Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120

ติดต่อ
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Talent Acquisition Center: 0-2296-2000 ต่อ 11405, 2377, 2826 หรือส่ง resume มาที่ sirirat.poobansuk@krungsri.com