งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร

วันที่:
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร รายละเอีดดังนี้

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : รับโอน
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
ประเภท : ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ผู้มีความประสงค์ขอโอนจะต้องดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ และมีประสบการณ์ตามตำแหน่งที่ขอโอนอย่างน้อย 1 ปี

วิธีการสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอนสามารถยื่นคำร้องขอโอนด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรณษีย์ ลงทะเบียน ไปยังกลุ่มการเจ้าหน้าท่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั่น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ