งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2561

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

วันที่:
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) เพื่อปฏฺิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ปฏิบัติราชการประจำที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 25 - 50 ปี
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (โดยมีเอกสาร สด.8 หรือ สด.43 มาแสดง)
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ file แนบท้ายประกาศ

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 26 ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ