งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

วิทยาลัยสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ด้านการเงินและบัญชี)

วันที่:
วิทยาลัยสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ด้านการเงินและบัญชี) รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ(ด้านการเงินและบัญชี)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาการบัญชี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ