งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ม.3 ปวช. ปวท. ปวส.

วันที่:
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มศ.3 หรือ ม.6 หรือ ปวท หรือ ปวช หรือ ปวส

2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช , ปวท. , ปวส.

3 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช , ปวท. , ปวส.

4 ตำแหน่งพนักงานโยธา
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช , ปวท. , ปวส.

5 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช , ปวท. , ปวส.

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 21 ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ