งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม รับสมัครครูผู้สอน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 6 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครพนักงานตำแหน่ง อาจาร์ย 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกนาฏศิลป์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2557 - 31 ส.ค. 2557 โรงเรียนอนุบาลระยองรับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 5 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วิศวกรโยธา เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 10 กันยายน 2557
วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556  09:50 น.
เปิดอ่าน : 1925 ครั้ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา
ดังรายการต่อไปนี้


1.พนักขับรถผู้บริหาร
การศึกษา:ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหารตั้งแต่ 1 ปีขี้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ:-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความชำนาญในเส้นทางภายในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นในภาอีสาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย ตรงต่อเวลา

2.เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขานุการคณะ
เพศ:ชาย/หญิง
อายุ:ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา :สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ:มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถใช้โปรแกรม microsoft office(word,excel,powerpoint) internet ได้ดี และมีทักษะด้านภาษาอักฤษในระดับดี

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักศึกษา
เพศ:รับเฉพาะเพศชาย
การศึกษา :สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี ,มีทักษะในการติดต่อประสานงาน,มีปฏิภาณ ไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความอดทน
ค่าจ้าง : ทุกตำแหน่งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
สวัสดิการ : ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ

เอกสารที่ใช้สมัคร
1.สำเนาเอกสารการสำเร็จการศึกษา(ทรานสคริป)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5.เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร

ช่องทางการรับสมัคร
สมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น (ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น )
สมัครได้ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 –16: 30 น.
ติดต่อ คุณกิตติศักดิ ภานุรัตน์
อีเมล์ kittisak.pa@spu.ac.th
โทรศัพท์ 095-6653143