มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา
ดังรายการต่อไปนี้


1.พนักขับรถผู้บริหาร
การศึกษา:ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหารตั้งแต่ 1 ปีขี้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ:-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความชำนาญในเส้นทางภายในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นในภาอีสาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย ตรงต่อเวลา

2.เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขานุการคณะ
เพศ:ชาย/หญิง
อายุ:ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา :สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ:มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถใช้โปรแกรม microsoft office(word,excel,powerpoint) internet ได้ดี และมีทักษะด้านภาษาอักฤษในระดับดี

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักศึกษา
เพศ:รับเฉพาะเพศชาย
การศึกษา :สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี ,มีทักษะในการติดต่อประสานงาน,มีปฏิภาณ ไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความอดทน
ค่าจ้าง : ทุกตำแหน่งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
สวัสดิการ : ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ

เอกสารที่ใช้สมัคร
1.สำเนาเอกสารการสำเร็จการศึกษา(ทรานสคริป)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5.เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร

ช่องทางการรับสมัคร
สมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น (ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น )
สมัครได้ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 –16: 30 น.
ติดต่อ คุณกิตติศักดิ ภานุรัตน์
อีเมล์ kittisak.pa@spu.ac.th
โทรศัพท์ 095-6653143
Vote
Rated 4/5 (80%) (1 Vote)
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30