กรมบัญชีกลางเลื่อนสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

กรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในวันที่ 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. นี้ออกไปก่อน เนื่องจากมีการใช้พื้นที่กระทรวงการคลังเป็นที่สถานที่ชุมนุม


กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ลงวันที่ 18 พ.ย.2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลางโดยมีกำหนดการสอบ (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุม ที่มีการใช้พื้นที่กระทรวงการคลังเป็นที่สถานที่ชุมนุม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการสอบตามกำหนดการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการเลื่อนกำหนดการสอบออกไป
26 พฤศจิกายน 2556  16:40 น.
กรมบัญชีกลาง   
Vote
Rated 5/5 (100%) (1 Vote)