งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 กันยายน 2557

กรมบัญชีกลางเลื่อนสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2556  16:40 น.
เปิดอ่าน : 1011 ครั้ง
กรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในวันที่ 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. นี้ออกไปก่อน เนื่องจากมีการใช้พื้นที่กระทรวงการคลังเป็นที่สถานที่ชุมนุม


กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ลงวันที่ 18 พ.ย.2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลางโดยมีกำหนดการสอบ (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุม ที่มีการใช้พื้นที่กระทรวงการคลังเป็นที่สถานที่ชุมนุม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการสอบตามกำหนดการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการเลื่อนกำหนดการสอบออกไป