งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

รับพนักงานทำงาน โรงแรม

วันที่:
1. พนักงานต้อนรับ
2. แม่บ้าน
3. กุ๊กครัวร้อน
4.พนักงานเสิรฟ
5. อื่นๆ

สนใจ ส่ง Resume E-mail : hrpantiya@hotmail.com

ติดต่อ บุคคล 081-445 4437

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์ในสายงาน แต่มีใจรักทำงานด้านโรงแรม