งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

นย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2559

วันที่:
นย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2559 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ