อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา 16 ธันวาคม – 15 มกราคม 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบ จำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม 2557 จำนวน 21ตำแหน่ง 75 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 8 ตำแหน่ง อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 18 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 อัตรา
– ช่างโยธา 6 อัตรา
– ช่างเครื่องกล 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา
– เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา
- นิติกร 1 อัตรา
– นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา
– นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา
– วิศวกรสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม 2557

การรับสมัคร อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขั้น สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.nakhonsi.go.th หรือ job.nakhonsi.go.th
21 พฤศจิกายน 2556  09:43 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช    อบจ.นครศรีธรรมราช   
Vote
Rated 5/5 (100%) (1 Vote)