งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 กันยายน 2557
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลน้้าพ่น เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 24 อัตรา รับสมัคร 15 - 19 กันยายน 2557 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 16 – 22 กันยายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท เปิดรับสมัคร 22 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2557 กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2557

อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา 16 ธันวาคม – 15 มกราคม 2557

วันที่: พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2556  09:43 น.
เปิดอ่าน : 1043 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบ จำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม 2557 จำนวน 21ตำแหน่ง 75 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 8 ตำแหน่ง อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 18 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 อัตรา
– ช่างโยธา 6 อัตรา
– ช่างเครื่องกล 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา
– เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา
- นิติกร 1 อัตรา
– นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา
– นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา
– วิศวกรสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม 2557

การรับสมัคร อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขั้น สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.nakhonsi.go.th หรือ job.nakhonsi.go.th