กำหนด สอบท้องถิ่น กว่า 7500 อัตรา วันที่ 19 ม.ค. 2557 สถานที่สอบ

แบ่งตามศูนย์สอบทั้ง 10 ศูนย์ฯ ดังนี้

ภาคกลางเขต 1 ได้แก่
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนนทบุรี อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.นนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.ลพบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลางเขต 2 ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.ชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสระแก้ว

ภาคกลางเขต 3 ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.นครปฐม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคอีสานเขต 1 ได้แก่
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม

ภาคอีสานเขต เขต 2 ได้แก่
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.ยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสุรินทร์ อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.สุรินทร์
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคอีสานเขต 3 ได้แก่
จังหวัดนครพนม
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.สกลนคร
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.หนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี

ภาคเหนือเขต 1 ได้แก่
จังหวัดชียงราย อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
จังหวัดน่าน อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.น่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่ อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.แพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.ลำปาง 
จังหวัดลำพูน อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.ลำพูน

ภาคเหนือเขต 2 ได้แก่
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดตาก อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.ตาก
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดพิจิตร อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.พิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.สุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.อุทัยธานี

ภาคใต้ เขต 1 ได้แก่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครศรีธรรมราช อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่
จังหวัดตรัง อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.ตรัง
จังหวัดนราธิวาส อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.นราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดยะลา อัตราว่างสอบท้องถิ่น จ.ยะลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล


Vote
Rated 0/5 (0%) (0 Votes)
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30