งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559

วันที่:
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เลขที่ 21 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ