งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 ตุลาคม 2557

งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร พี่เลี้ยงสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,630 บาท

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2556  09:05 น.
เปิดอ่าน : 1212 ครั้ง
งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร พี่เลี้ยงสังกัดคณะแพทยศาสตร์

เลขที่ประจำตำแหน่ง 47

เงินเดือน 10,630 บาท

วุฒิ ม6

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง

อายุ 20-35 ปี

วันเวลารับสมัคร แต่แต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556


ค่าธรรมเนียม 110 บาท ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 12 ธัวาคม 2556 ที่ http://personweb.kku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัคร ต่าง ๆ รวมถึงวิธีสมัครดูที่ File แนบด้านล่าง