งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม รับสมัครครูผู้สอน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 6 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครพนักงานตำแหน่ง อาจาร์ย 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกนาฏศิลป์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2557 - 31 ส.ค. 2557 โรงเรียนอนุบาลระยองรับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 5 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วิศวกรโยธา เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 10 กันยายน 2557
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556  09:05 น.
เปิดอ่าน : 1130 ครั้ง
งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร พี่เลี้ยงสังกัดคณะแพทยศาสตร์

เลขที่ประจำตำแหน่ง 47

เงินเดือน 10,630 บาท

วุฒิ ม6

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง

อายุ 20-35 ปี

วันเวลารับสมัคร แต่แต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556


ค่าธรรมเนียม 110 บาท ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 12 ธัวาคม 2556 ที่ http://personweb.kku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัคร ต่าง ๆ รวมถึงวิธีสมัครดูที่ File แนบด้านล่าง