อบจ นครศรีธรรมราช เปิดสอบ จำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม - 15 มกราคม 2557
ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
จำนวน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หมายเหตุ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 8 ตำแหน่ง
-       เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
-       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
-       เจ้าหน้าที่ธุรการ
-       เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
-       เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
-       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-       ช่างโยธา
-       ช่างเครื่องกล
 
 
1 อัตรา
18 อัตรา
22 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
4 อัตรา
6 อัตรา
1 อัตรา
 
 
 
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง
-       เจ้าพนักงานธุรการ
-       เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
-       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-       เจ้าพนักงานพัสดุ
-       เจ้าพนักงานสาธารณสุข
-       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
1 อัตรา
1 อัตรา
 
2 อัตรา
3 อัตรา
4 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
 
 
 
 
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง
-       นิติกร
-       นักวิชาการประชาสัมพันธ์
-       นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
-       นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
-       วิศวกรสิ่งแวดล้อม
-       นักพัฒนาชุมชน
 
 
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
 
 
 
 
การรับสมัครสอบแข่งขัน
วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
วัน เวลา รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.nakhonsi.go.th/
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบ/สรรหา เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
ลิงค์ประกาศ
ลิงค์เอกสารแนบ/ภาคผนวก
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
-
 
 
 
 
 

Vote
Rated 0/5 (0%) (0 Votes)
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30