งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557

บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

วันที่: จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2556  11:50 น.
เปิดอ่าน : 1180 ครั้ง

บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

ตำแหน่งงาน
1 เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
จำนวน : หลาย อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 20-35
วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขาเกษตรศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ :
เงินเดือน : -
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกต้นกระดาษ และจัดหาวัตถุดิบส่งเข้าโรงงานผลิตชิ้นไม้สับ (Wood Chip Plant)

2 หัวหน้าแปลงแม่พันธุ์
จำนวน : หลาย อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี สายเกษตรศาสตร์ ทุกสาขา ยกเว้น สัตวบาล
คุณสมบัติอื่นๆ :
เงินเดือน : ไม่ระบุ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อการพาณิชย์ แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน
1. แปลงแม่พันธุ์ - ดูแลแม่พันธุ์สำหรับหน่อปักชำ ก่อนเข้าโรงเรือน - ควบคุมระบบน้ำ - การควบคุมโรคพืช-แมลง - ดูแลหน่อปักชำให้มีคุณภาพก่อนเข้าโรงเรือนเพาะชำกล้า
2. โรงเรือนเพาะชำ - ควบคุมการรับหน่อจากแปลงแม่พันธุ์ - ควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรือนเพาะชำ (ระบบน้ำ / ระบบแสง / การดูแลโรงเรือน) - ควบคุมโรคและแมลง - ควบคุมหน่อปักชำให้มีคุณภาพก่อนส่งต่อลานอนุบาลกล้า
3. ลานอนุบาลกล้า - รับกล้าจากโรงเรือนเพาะชำ - อนุบาลกล้าให้ปลอดจากโรคและแมลง สมบูรณ์ได้มาตรฐานตามสายพันธุ์ ก่อนส่งจัดจำหน่าย - ควบคุมระบบน้ำ - บริหารการจัดส่งกล้าให้กับลูกค้า

3 วิศวกรโรงงาน (Plant Engineer)
จำนวน : หลาย อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 20-30
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ :
เงินเดือน : -
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
1. ออกแบบและเขียนแบบงานเครื่องกลโรงชิพ (Wood Chip Plant)
2. ประเมินงานราคาในการดำเนินการ
3. ตรวจสอบหน้างานและแก้ไขแบบหน้างานเครื่องกลของงานโรงชิพ
4.ติดตั้งเครื่องจักรโรงชิพ


บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
ที่ตั้ง ::176 / 5 หมู่ 1 ต.บางวัว จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์:: 24130
โทรศัพท์:: 038 - 539-005-8
แฟกซ์:: 038–540324
Website : http://www.saaa.co.th/,http://www.job-aec.com/
Email :: shaiyogroup@gmail.com
ติดต่อ: ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
https://www.facebook.com/Job108com