งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคลากร

วันที่: อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2556  08:52 น.
เปิดอ่าน : 935 ครั้ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคลากร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานเลขานุการคณะ
เงื่อนไขการปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันพุธ-วันอาทิตย์


คุณสมบัติ :
1จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.ทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบ
3.สามารถใช้โปรแกรม microsoft office(word,excel,powerpoint) internet ได้ดี
4. และมีทักษะด้านภาษาอักฤษในระดับดี
2.เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซื้อ
เงื่อนไขการปฏิบัติงาน :ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ จันทร์ - ศุกร์


คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
2.มีประสบการณ์ทำงานด้าน จัดซื้อ มาอย่างน้อย 2 ปี
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความระเอียดรอบคอบ มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
ค่าจ้าง : ทุกตำแหน่งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
สวัสดิการ : ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ

เอกสารที่ใช้สมัคร
1.สำเนาเอกสารการสำเร็จการศึกษา(ทรานสคริป)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ


ช่องทางการรับสมัคร
สมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ซอยศรีจันทร์ 19 (ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ) สมัครได้ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 –16: 30 น. ที่อาคาร 1 ห้อง 1-107 (งดรับสมัครวันที่ 14 และ 23 ตุลาคม 2556)
ติดต่อ คุณกิตติศักดิ ภานุรัตน์
อีเมล์ kittisak.pa@spu.ac.th
โทรศัพท์ 087-986 8656