ตารางเงินเดือน อัตราเงินเดือน พนักงานราชการ ส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต อบจ 2556

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/9/12740_1_1378181956911.pdf

รายละเอียดที่ File PDF ด้านล่าง

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/9/12740_1_1378181956911.pdf
4 กันยายน 2556  11:17 น.
ตารางเงินเดือน    ตารางเงินเดือน   
Vote
Rated 0/5 (0%) (0 Votes)