งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 ตุลาคม 2557

ตารางเงินเดือน อัตราเงินเดือน พนักงานราชการ ส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต อบจ 2556

วันที่: พุธ 4 กันยายน 2556  11:17 น.
เปิดอ่าน : 3375 ครั้ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/9/12740_1_1378181956911.pdf

รายละเอียดที่ File PDF ด้านล่าง

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/9/12740_1_1378181956911.pdf