งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 กันยายน 2557
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลน้้าพ่น เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 24 อัตรา รับสมัคร 15 - 19 กันยายน 2557 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 16 – 22 กันยายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท เปิดรับสมัคร 22 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2557 กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดเปิดรับสมัครสอบ

วันที่: พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2556  08:27 น.
เปิดอ่าน : 2185 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ ในตำแหน่งดังนี้

นิติกร 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์

พนักงานขับรถ 1 อัตรา วุฒิปวช.

รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-8250-1ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 09.00-16.00 น. (หยุดพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ก.ย. 2556