อบต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เปิดสอบ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 18 เมษายน 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 18 เมษายน 2557
# ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ จำนวน
1 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1  
  - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
  - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
2 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2  
  - เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 1
3 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  
  - นิติกร 1
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1
  - นักพัฒนาชุมชน 1
  - นักวิชาการเกษตร 1

วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

วัน เวลา รับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 18 เมษายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://pachapat.go.th/index.php
14 มีนาคม 2557  21:49 น.
พนักงานส่วนตำบล    เปิดสอบ อบต    สอบ อบต    สอบ อบต 2557    สอบ อบต มหาสารคาม    มหาสารคาม    องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   
Vote
Rated 5/5 (100%) (1 Vote)