งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

เปิดสอบตำรวจ 2557 รับจำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 มิ.ย.57 สมัครออนไลน์

วันที่: อังคาร 11 มีนาคม 2557  21:57 น.
เปิดอ่าน : 42383 ครั้ง

เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557

รับจำนวน 5,000 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร 2,000 อัตรา (แยกเป็น ป.ตรี 800 คน, จ่า/ดาบ 500 คน, อายุ 50 ปี 500 คน, ป.โท 200 อัตรา ตำแหน่ง แต่ 200 อัตรา รับจากบุคคลภายนอกแต่ ขรก.ตร.สอบได้อายุไม่เกิน 35 ปี
วันที่ การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 1 มิ.ย.57  ประกาศรับสมัคร
3-13 มิ.ย.57  เปิดรับสมัครทาง Internet
13 ก.ค.57  สอบข้อเขียน
21-26 ก.ค.57  ทดสอบความเหมาะสมของร่างกาย
30 ก.ค.57 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
3 ส.ค.57 รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม
**หมายเหตุ :: วันเวลาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขอบ เขตวิชาสอบข้อเขียน      

Download ทักษะงานอำนวยการ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ 

สายป้องกันและปราบปราม
การคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) คลิกวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ

2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

3. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ

4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ

5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 10 ข้อ

6. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 10 ข้อ

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.policeadmission.org
https://www.facebook.com/Job108com