งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่: อังคาร 4 มีนาคม 2557  14:21 น.
เปิดอ่าน : 1161 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาที่ดินพระราชทาน
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศ บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200
Website : http://www.alro.go.th

รายละเอียดเิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635295363296864737.pdf
https://www.facebook.com/Job108com