JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป. ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้าง
จำนวน 22 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2 บุคลากร
จำนวน 33 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3 บุคลากร
จำนวน 43 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้าง
จำนวน 63 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้าง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร (ผู้พิการ)
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

7. ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
จำนวน 45 อัตรา
เงินเดือน 9400 + 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องฝึกอบรม 4 และ 5 ชั้น 3 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 21 - 25 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมสรรพากร

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

4 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

5 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

10 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562