JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา 165 อัตรา ตั้งแต่วันที่  24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งนักฑัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ )บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา 

2.ตำแหน่งนักฑัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ ) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา 

3.ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานราชฑัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ ) บรรจุครั้งแรก 100 อัตรา

5.ตำแหน่งพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา
จำนวนทั้งสิ้น(1-5) 165 อัตรา

อัตราเงินเดือน  10,840 - 16,500 บาท

วุฒิ: ปวส และ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://correct.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมราชทัณฑ์

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

4 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

5 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

10 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562