งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร - นักจัดการงานทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- นักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๓,๓๐๐ บาทวัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ที่*กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น** ๓* สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือโทรสอบถาม ๐๒-๒๔๘-๘๙๘๔


(รายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบ)

http://www.smartteen.net/main/_admin/download/20-1474-1544056785.pdf