งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 21 ธันวาคม 2561

วันที่:
1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ