งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 ธันวาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : พนักงานตัดผม
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2000 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- เพศชายหรือเพศหญิง
- สำเร็จจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
- ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองก าลังพล กองบัญชาการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 534 2934
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
ทางเว็บไซต์ www.educate.rtaf.mi.th

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ