งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

[ ส่วนกลางและภูมิภาค 71 อัตรา ] กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เปิดรับสมัคร 13 - 20 ธันวาคม 2561

วันที่:
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 46 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

2 นายช่างชลประทาน
จำนวน 17 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

3 นิติกร
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

4 วิศวกรเครื่องกล
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

สมัครทางเว็บไซต์ : https://rid.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 - 20 ธันวาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ