งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเปิดรับ 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561

วันที่:
ประกาศรับสมัครงาน ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประจำส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 หมู่ 6 อาคารบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) ชั้น 1 เลขที่ 2/1 ตำบล วังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561