งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 19,500-20,540 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิถื ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลทาอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ