งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ

1 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://oae.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ