งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2561

วันที่:
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2561

ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ชั้น 1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร :  3 - 11 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ