งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

สมัครทางเว็บไซต์ : สมัครทางเว็บไซต์ : https://cifs.thaijobjob.com
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ