งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการทั่วไป ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเมือง 18 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ