งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ เปิดรับสมัคร 28 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2561

วันที่:
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ