งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง / สมัครทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 259 หมู่ 13 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ