งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - มัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดรับสมัคร 15 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารสำนักงานหลังใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ