JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จำนวน 13 อัตรา
ชื่อฝ่ายงาน ตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร
ระดับผู้บริหาร
1.รองผู้จัดการ
2.ผู้อำนวยการฝ่ายสนันสนุนการบริหารงาน
ระดับปฏิบัติการ

- หัวหน้างาน
1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี
2.หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย
3.หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4.หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
5.หัวหน้างานบริหารโครงการ

- เจ้าหน้าที่
1.เจ้าหน้าที่การเงิน
2.เจ้าหน้าที่พัสดุ
3.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
4.เจ้าหน้าที่วิเคาะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
5.เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทางเว็บไซต์ https://thaimediafund.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

4 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

5 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

10 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562