JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

ปราจีนบุรี,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

สพม. เขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18000 บาท
จำนวน 25 อัตรา
ดังนี้
1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
2 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
4 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
6 กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
7 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
8 กลุ่มวิชานาฎศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
9 กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 2 อัตรา
10 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
11 กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เลขที่ 60 หมู่ ที่ 14 ถนน สุวรรณ ศร บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230
วันที่เปิดรับสมัคร : 14 - 20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

4 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

5 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

10 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562