JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักข่าว จำนวน 6 อัตรา สมัครทางไปรณีย์ เปิดรับสมัคร 22 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561

ด้วยศูนย์ข่าวเปิด สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักข่าว จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้ช่วยนักข่าว
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : ส่งใบสมัครทางไปรณ๊ย์ ลงทะเบียน EMS พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ศูนย์ข่าวเปิด 321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

3 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

4 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

5 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

9 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562